Ważne linki

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostradhttps://www.gddkia.gov.pl/
Miasto Limanowa  –  Urząd Miasta Limanowa
Ministerstwo Infrastrukturyhttps://www.gov.pl/web/infrastruktura
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska http://rdos.gov.pl/
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie  –  http://krakow.rdos.gov.pl/
Dolnośląski Urząd Wojewódzkihttps://www.duw.pl/
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego –  https://www.malopolska.pl/
Centrum Unijnych Projektów Transportowychhttp://www.cupt.gov.pl/