Termin realizacji

Na podstawie umowy nr I/245/ZI/I-1/2020 z dnia 12.10.2020 r. oraz Harmonogramu prac projektowych formalny termin wykonania zadania projektowego określono na: 12.04.2025 r.