Przedmiot inwestycji

„Budowa/rozbudowa autostrady A4 Legnica Południe – Wrocław Wschód/węzeł Stary Śleszów i drogi ekspresowej S5 Sobótka-Bolków”.

Na zlecenie wrocławskiego oddziału GDDKiA zostanie przygotowany projekt rozbudowy i budowa autostrady A4 Legnica Południe – Wrocław Wschód/węzeł Stary Śleszów i drogi ekspresowej S5 Sobótka-Bolków. Projekt będzie zawierał Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej.

  • A4 Legnica Południe (z węzłem) – Wrocław Wschód (bez węzła)/Stary Śleszów (z węzłem)

Początek: odcinek projektowanej autostrady A4 rozpoczyna się na węźle Legnica Południe
Koniec: odcinek projektowanej autostrady A4 kończy się w zależności od wariantu na węźle Wrocław Wschód lub na węźle Stary Śleszów
Długość: ok. 80 km

  • S5 Sobótka-Bolków

Początek:  odcinek projektowanej drogi ekspresowej S5 rozpoczyna się w zależności od wariantu na projektowanym w ramach niniejszego zadania węźle Mirosławice (A4/S5) lub na projektowanym w ramach niniejszego zadania węźle Olbrachtowice (S8/S5)
Koniec: odcinek projektowanej drogi ekspresowej S5 kończy się na węźle Bolków
Długość: ok. 50 km (wg Studium Korytarzowego: 50,24 km)

/INWESTOR/WYKONAWCA - LIDER KONSORCJUM/WYKONAWCA - PARTNER KONSORCJUM
Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad
Oddział w Wrocławiu
Multiconsult Polska Sp. z o.o.IVIA. S.A.
gddkia.gov.plmulticonsult-polska.comivia.pl