Parametry Techniczne

1. Przyjęto następujące parametry techniczne dla autostrady A4:
Klasa drogi:A
Prędkość projektowa:120 km/h
Planowany przekrój drogowy:2x3
2. Przyjęto następujące parametry techniczne dla drogi ekspresowej S5:
Klasa drogi:S
Prędkość projektowa:100 km/h
Planowany przekrój drogowy:2x2