Środowisko i geologia

Aktualizacja do 30.11.2023

1. Dokumentacja przyjęta na KOPI.

2. W przygotowaniu: materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Aktualizacja do 31.03.2023

1. Przekazanie opracowań środowiskowych wykonanych w ramach STEŚ Etap I dla autostrady A4 i drogi ekspresowej S5 w celu rozpatrzenia na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych – marzec 2023 r.
2. Przekazanie opracowań geologicznych wykonanych w ramach STEŚ Etap I dla autostrady A4 i drogi ekspresowej S5 w celu rozpatrzenia na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych – marzec 2023 r.

Aktualizacja do 28.02.2023

1. Przekazanie opracowań środowiskowych wykonanych w ramach STEŚ Etap I dla autostrady A4 i drogi ekspresowej S5 w celu rozpatrzenia na zaplanowanych na marzec 2023r. posiedzeniach Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych – luty 2023 r.
2. Przekazanie opracowań geologicznych wykonanych w ramach STEŚ Etap I dla autostrady A4 i drogi ekspresowej S5 w celu rozpatrzenia na zaplanowanych na marzec 2023r. posiedzeniach Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych – luty 2023 r.

Aktualizacja do 31.01.2023

1. Przekazanie do weryfikacji opracowań środowiskowych wykonanych w ramach STEŚ Etap I dla autostrady A4 i drogi ekspresowej S5 – styczeń 2023 r.
2. Przekazanie do weryfikacji opracowań geologicznych wykonanych w ramach STEŚ Etap I dla autostrady A4 i drogi ekspresowej S5 – styczeń 2023 r.

Aktualizacja do 31.12.2022

1. Uwzględnienie wyników rocznej inwentaryzacji przyrodniczej w opracowaniach środowiskowych – grudzień 2022 r.
2. Zakończenie wykonywania wstępnych badań geologicznych – grudzień 2022 r.

Aktualizacja do 30.11.2022

1. Opracowywanie wyników  rocznej inwentaryzacji przyrodniczej – listopad 2022 r.
2. Wykonywanie wstępnych badań geologicznych –  listopad 2022 r.

Aktualizacja do 31.10.2022

1. Zakończenie wykonywania rocznej inwentaryzacji przyrodniczej – październik  2022 r.
2. Wykonywanie wstępnych badań geologicznych –  październik 2022 r.

Aktualizacja do 30.09.2022

1. Kontynuacja wykonywania inwentaryzacji przyrodniczej –  wrzesień 2022 r.
2. Wykonywanie wstępnych badań geologicznych –  wrzesień 2022 r.

Aktualizacja do 31.08.2022

1. Kontynuacja wykonywania inwentaryzacji przyrodniczej –  sierpień 2022 r.
2. Wykonywanie wstępnych badań geologicznych –  sierpień 2022 r.

Aktualizacja do 31.07.2022

1. Kontynuacja wykonywania inwentaryzacji przyrodniczej –  lipiec 2022 r.
2. Wykonywanie wstępnych badań geologicznych –  lipiec 2022 r.

Aktualizacja do 30.06.2022

1. Kontynuacja wykonywania inwentaryzacji przyrodniczej – czerwiec 2022 r.
2. Wykonywanie wstępnych badań geologicznych – czerwiec 2022 r.

Aktualizacja do 31.05.2022

1. Kontynuacja wykonywania inwentaryzacji przyrodniczej – maj 2022 r.
2. Wykonywanie wstępnych badań geologicznych – maj 2022 r.

Aktualizacja do 30.04.2022

1. Kontynuacja wykonywania inwentaryzacji przyrodniczej – kwiecień 2022 r.
2. Wykonywanie wstępnych badań geologicznych – kwiecień 2022 r.

Aktualizacja do 31.03.2022

1. Kontynuacja wykonywania inwentaryzacji przyrodniczej – marzec 2022 r.
2. Wykonanie opracowań do przeprowadzenia wstępnych badań geologicznych.

Aktualizacja do 28.02.2022

1.    Kontynuacja wykonywania inwentaryzacji przyrodniczej – luty 2022 r.
2.    Przygotowywanie materiałów do wykonania wstępnych badań geologicznych – luty 2022 r.

Aktualizacja do 31.01.2022

1.    Kontynuacja wykonywania inwentaryzacji przyrodniczej – styczeń 2022 r.
2.    Przygotowywanie materiałów do wykonania wstępnych badań geologicznych – styczeń 2022 r.

Aktualizacja do 28.12.2021

1.    Kontynuacja wykonywania inwentaryzacji przyrodniczej – grudzień 2021 r.
2.    Przygotowywanie materiałów do wykonania wstępnych badań geologicznych – grudzień 2021 r.

Aktualizacja do 30.11.2021

1.    Kontynuacja wykonywania inwentaryzacji przyrodniczej – listopad 2021 r.
2.    Przygotowywanie materiałów do wykonania wstępnych badań geologicznych – listopad 2021 r.

Aktualizacja do 30.09.2021

1. Rozpoczęcie wykonywania inwentaryzacji przyrodniczej – wrzesień 2021 r.
2. Przygotowywanie materiałów do wykonania wstępnych badań geologicznych – wrzesień 2021 r.