Zaawansowanie prac projektowych

1. Wykonywanie opracowań projektowych w ramach STEŚ Etap I, projektowanie wariantów przebiegu tras: autostrady A4 i drogi ekspresowej S5.