Inwestor

Skarb Państwa
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu

ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław
tel.: 71 334 73 00
strona internetowa: gddkia.gov.pl

Kontakt dla mediów

Magdalena Szumiata
Stanowisko ds. komunikacji społecznej
tel. (71) 334 73 14
e-mail: mszumiata@gddkia.gov.pl

Joanna Borkowska
Stanowisko ds. komunikacji społecznej
tel. (71) 334 73 14
e-mail: joborkowska@gddkia.gov.pl

Wykonawca

Lider Konsorcjum

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
strona internetowa: multiconsult-polska.com

Partner Konsorcjum

IVIA S.A.
Al. W. Roździeńskiego 91
40-203 Katowice
tel.: 608 548 630
mail: biuro@ivia.pl
strona internetowa: ivia.pl

Linki

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53
00 – 874 Warszawa

Ministerstwo Infrastruktury

ul. Chałubińskiego 4/6,
00-928 Warszawa