Budowa / rozbudowa autostrady A4
Legnica Południe (z węzłem) – Wrocław Wschód (bez węzła) / węzeł Stary Śleszów (z węzłem)
i budowa drogi ekspresowej S5 Sobótka – Bolków

Terminy realizacji umowy
Data
Podpisanie umowy z GDDKIA O/Wrocław21.06.2021
53 miesiące od dnia podpisania umowy21.11.2025
Etap I (STEŚ)
a) TERMIN I – Przedłożenie wariantów trasy do akceptacji przez Zamawiającego w terminie 2 miesięcy od daty podpisania umowy.21.08.2021
b) TERMIN II – Przekazanie STEŚ oraz materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach celem ich weryfikacji na ostatniej
Radzie technicznej dla Etapu I w terminie 19 miesięcy od daty podpisania umowy
21.01.2023
/INWESTOR/WYKONAWCA - LIDER KONSORCJUM/WYKONAWCA - PARTNER KONSORCJUM
Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad
Oddział w Wrocławiu
Multiconsult Polska Sp. z o.o.IVIA. S.A.
gddkia.gov.plmulticonsult-polska.comivia.pl