Aktualności do dn. 31.12.2022

1. Kontynuacja wykonywania opracowań projektowych w ramach STEŚ Etap I – projektowanie wariantów przebiegu tras: autostrady A4 i drogi ekspresowej S5 – grudzień 2022 r.
2. Uwzględnienie wyników rocznej inwentaryzacji przyrodniczej w opracowaniach środowiskowych – grudzień 2022 r.
3. Zakończenie wykonywania wstępnych badań geologicznych – grudzień 2022 r.
4. Podsumowanie spotkań informacyjnych – II tura, przeprowadzonych w listopadzie 2022.

Aktualności do dn. 30.11.2022

1. Kontynuacja wykonywania opracowań projektowych w ramach STEŚ Etap I – projektowanie wariantów przebiegu tras: autostrady A4 i drogi ekspresowej S5 – listopad 2022 r.
2. Opracowywanie wyników rocznej inwentaryzacji przyrodniczej – listopad 2022 r.
3. Wykonywanie wstępnych badań geologicznych – listopad 2022 r.
4. Przeprowadzenie II tury spotkań informacyjnych w dniach: 9 – 23 listopada 2022r.

Aktualności do dn. 31.10.2022

1. Kontynuacja wykonywania opracowań projektowych w ramach STEŚ Etap I – projektowanie wariantów przebiegu tras: autostrady A4 i drogi ekspresowej S5 – październik 2022 r.
2. Zakończenie wykonywania rocznej inwentaryzacji przyrodniczej – październik  2022 r.
3. Wykonywanie wstępnych badań geologicznych – październik 2022 r.
4. Przygotowania do II tury spotkań informacyjnych przewidzianych do przeprowadzenia w listopadzie 2022r.
Materiały na spotkania informacyjne II tura do pobrania w zakładce Spotkania informacyjne.

Aktualności do dn. 30.09.2022

1. Kontynuacja wykonywania opracowań projektowych w ramach STEŚ Etap I – projektowanie wariantów przebiegu tras: autostrady A4 i drogi ekspresowej S5 – wrzesień 2022 r.
2. Kontynuacja wykonywania inwentaryzacji przyrodniczej – wrzesień 2022 r.
3. Wykonywanie wstępnych badań geologicznych – wrzesień 2022 r.
4. Przygotowania do II tury spotkań informacyjnych przewidzianych do przeprowadzenia w listopadzie 2022r.

Aktualności do dn. 31.05.2022

1. Wykonywanie opracowań projektowych w ramach STEŚ Etap I – projektowanie wariantów przebiegu tras: autostrady A4 i drogi ekspresowej S5 – maj 2022 r.
2. Kontynuacja wykonywania inwentaryzacji przyrodniczej – maj 2022 r.
3. Wykonywanie wstępnych badań geologicznych – maj 2022 r.
4. Analiza wniosków ze spotkań informacyjnych pod względem możliwości uwzględnienia otrzymanych informacji i postulatów w projektach tras A4 i S5.

Aktualności do dn. 30.04.2022

1. Wykonywanie opracowań projektowych w ramach STEŚ Etap I – projektowanie wariantów przebiegu tras: autostrady A4 i drogi ekspresowej S5.
2. Kontynuacja wykonywania inwentaryzacji przyrodniczej – kwiecień 2022 r.
3. Wykonywanie wstępnych badań geologicznych – kwiecień 2022 r.
4. Opracowywanie wniosków ze spotkań informacyjnych i przeprowadzanie analiz możliwości uwzględnienia otrzymanych informacji i postulatów w projektach tras A4 i S5.
5. Przeprowadzanie dodatkowych spotkań wnioskowanych przez interesariuszy po zakończeniu cyklu spotkań informacyjnych.

Aktualności do dn. 31.03.2022

1. Wykonywanie opracowań projektowych w ramach STEŚ Etap I – projektowanie wariantów przebiegu tras: autostrady A4 i drogi ekspresowej S5.
2. Kontynuacja wykonywania inwentaryzacji przyrodniczej – marzec 2022 r.
3. Wykonanie opracowań do przeprowadzenia wstępnych badań geologicznych.
4. Analiza wyników spotkań informacyjnych przeprowadzonych w styczniu i lutym 2022 r.

Aktualności do dn. 28.02.2022

1. Wykonywanie opracowań projektowych w ramach STEŚ Etap I – projektowanie wariantów przebiegu tras: autostrady A4 i drogi ekspresowej S5.
2. Opracowanie analizy i prognozy ruchu – luty 2022 r.
3. Kontynuacja wykonywania inwentaryzacji przyrodniczej – luty 2022 r.
4. Wykonywanie opracowań do przeprowadzenia wstępnych badań geologicznych – luty 2022 r.
5. Przeprowadzenie spotkań informacyjnych przewidzianych do przeprowadzenia w lutym 2022 r.

Aktualizacja do dnia 31.01.2022

1. Wykonywanie opracowań projektowych w ramach STEŚ Etap I – projektowanie wariantów przebiegu tras: autostrady A4 i drogi ekspresowej S5.
2. Opracowywanie analizy i prognozy ruchu – styczeń 2022 r.
3. Kontynuacja wykonywania inwentaryzacji przyrodniczej – styczeń 2022 r.
4. Wykonywanie opracowań do przeprowadzenia wstępnych badań geologicznych – styczeń 2022 r.
5. Przeprowadzenie spotkań informacyjnych przewidzianych do przeprowadzenia w styczniu 2022 r.

Aktualizacja do dnia 28.12.2021

1. Wykonywanie opracowań projektowych w ramach STEŚ Etap I – projektowanie wariantów przebiegu tras: autostrady A4 i drogi ekspresowej S5.
2. Opracowywanie analizy i prognozy ruchu – grudzień 2021 r.
3. Kontynuacja wykonywania inwentaryzacji przyrodniczej – grudzień 2021 r.
4. Wykonywanie opracowań do przeprowadzenia wstępnych badań geologicznych – grudzień 2021 r.
5. Przygotowywanie materiałów do spotkań informacyjnych przewidzianych do przeprowadzenia w roku 2022.

Aktualizacja do dnia 30.11.2021

1. Wykonywanie opracowań projektowych w ramach STEŚ Etap I – projektowanie wariantów przebiegu tras: autostrady A4 i drogi ekspresowej S5.
2. Opracowywanie analizy i prognozy ruchu – listopad 2021 r.
3. Kontynuacja wykonywania inwentaryzacji przyrodniczej – listopad 2021 r.
4.Wykonywanie opracowań do przeprowadzenia wstępnych badań geologicznych – listopad 2021 r.
5. Przygotowywanie materiałów do spotkań informacyjnych przewidzianych do przeprowadzenia w roku 2022.

Aktualizacja do dnia 31.10.2021

1. Wykonywanie opracowań projektowych w ramach STEŚ Etap I – projektowanie wariantów przebiegu tras: autostrady A4 i drogi ekspresowej S5.
2. Analiza wykonanych pomiarów ruchu – październik 2021 r.
3. Kontynuacja wykonywania inwentaryzacji przyrodniczej – październik 2021 r.
4. Wykonywanie opracowań do przeprowadzenia wstępnych badań geologicznych – październik 2021 r.

Aktualności do dnia 29.09.2021

1. Wykonywanie opracowań projektowych w ramach STEŚ Etap I – projektowanie wariantów przebiegu tras: autostrady A4 i drogi ekspresowej S5.
2. Wykonanie pomiarów ruchu – wrzesień 2021 r.
3. Rozpoczęcie wykonywania inwentaryzacji przyrodniczej – wrzesień 2021 r.
4. Przygotowywanie materiałów do wykonania wstępnych badań geologicznych – wrzesień 2021 r.

Podpisanie umowy

21 czerwca 2021 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na: Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej i Programem funkcjonalno-użytkowym wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pod nazwą: „Budowa/rozbudowa autostrady A4 Legnica Południe (z węzłem) – Wrocław Wschód (bez węzła)/węzeł Stary Śleszów (z węzłem) i budowa drogi ekspresowej S5 Sobótka-Bolków” pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oddział we Wrocławiu a konsorcjum firm Multiconsult Polska Sp. z o.o. oraz IVIA S.A.