Aktualności do dn. 28.02.2022

1. Wykonywanie opracowań projektowych w ramach STEŚ Etap I – projektowanie wariantów przebiegu tras: autostrady A4 i drogi ekspresowej S5.
2. Opracowanie analizy i prognozy ruchu – luty 2022 r.
3. Kontynuacja wykonywania inwentaryzacji przyrodniczej – luty 2022 r.
4. Wykonywanie opracowań do przeprowadzenia wstępnych badań geologicznych – luty 2022 r.
5. Przeprowadzenie spotkań informacyjnych przewidzianych do przeprowadzenia w lutym 2022 r.

Aktualizacja do dnia 31.01.2022

1. Wykonywanie opracowań projektowych w ramach STEŚ Etap I – projektowanie wariantów przebiegu tras: autostrady A4 i drogi ekspresowej S5.
2. Opracowywanie analizy i prognozy ruchu – styczeń 2022 r.
3. Kontynuacja wykonywania inwentaryzacji przyrodniczej – styczeń 2022 r.
4. Wykonywanie opracowań do przeprowadzenia wstępnych badań geologicznych – styczeń 2022 r.
5. Przeprowadzenie spotkań informacyjnych przewidzianych do przeprowadzenia w styczniu 2022 r.