Aktualności do dn. 31.05.2022

1. Wykonywanie opracowań projektowych w ramach STEŚ Etap I – projektowanie wariantów przebiegu tras: autostrady A4 i drogi ekspresowej S5 – maj 2022 r.
2. Kontynuacja wykonywania inwentaryzacji przyrodniczej – maj 2022 r.
3. Wykonywanie wstępnych badań geologicznych – maj 2022 r.
4. Analiza wniosków ze spotkań informacyjnych pod względem możliwości uwzględnienia otrzymanych informacji i postulatów w projektach tras A4 i S5.

Aktualności do dn. 30.04.2022

1. Wykonywanie opracowań projektowych w ramach STEŚ Etap I – projektowanie wariantów przebiegu tras: autostrady A4 i drogi ekspresowej S5.
2. Kontynuacja wykonywania inwentaryzacji przyrodniczej – kwiecień 2022 r.
3. Wykonywanie wstępnych badań geologicznych – kwiecień 2022 r.
4. Opracowywanie wniosków ze spotkań informacyjnych i przeprowadzanie analiz możliwości uwzględnienia otrzymanych informacji i postulatów w projektach tras A4 i S5.
5. Przeprowadzanie dodatkowych spotkań wnioskowanych przez interesariuszy po zakończeniu cyklu spotkań informacyjnych.

Aktualności do dn. 31.03.2022

1. Wykonywanie opracowań projektowych w ramach STEŚ Etap I – projektowanie wariantów przebiegu tras: autostrady A4 i drogi ekspresowej S5.
2. Kontynuacja wykonywania inwentaryzacji przyrodniczej – marzec 2022 r.
3. Wykonanie opracowań do przeprowadzenia wstępnych badań geologicznych.
4. Analiza wyników spotkań informacyjnych przeprowadzonych w styczniu i lutym 2022 r.

Aktualności do dn. 28.02.2022

1. Wykonywanie opracowań projektowych w ramach STEŚ Etap I – projektowanie wariantów przebiegu tras: autostrady A4 i drogi ekspresowej S5.
2. Opracowanie analizy i prognozy ruchu – luty 2022 r.
3. Kontynuacja wykonywania inwentaryzacji przyrodniczej – luty 2022 r.
4. Wykonywanie opracowań do przeprowadzenia wstępnych badań geologicznych – luty 2022 r.
5. Przeprowadzenie spotkań informacyjnych przewidzianych do przeprowadzenia w lutym 2022 r.

Aktualizacja do dnia 31.01.2022

1. Wykonywanie opracowań projektowych w ramach STEŚ Etap I – projektowanie wariantów przebiegu tras: autostrady A4 i drogi ekspresowej S5.
2. Opracowywanie analizy i prognozy ruchu – styczeń 2022 r.
3. Kontynuacja wykonywania inwentaryzacji przyrodniczej – styczeń 2022 r.
4. Wykonywanie opracowań do przeprowadzenia wstępnych badań geologicznych – styczeń 2022 r.
5. Przeprowadzenie spotkań informacyjnych przewidzianych do przeprowadzenia w styczniu 2022 r.

Aktualizacja do dnia 28.12.2021

1. Wykonywanie opracowań projektowych w ramach STEŚ Etap I – projektowanie wariantów przebiegu tras: autostrady A4 i drogi ekspresowej S5.
2. Opracowywanie analizy i prognozy ruchu – grudzień 2021 r.
3. Kontynuacja wykonywania inwentaryzacji przyrodniczej – grudzień 2021 r.
4. Wykonywanie opracowań do przeprowadzenia wstępnych badań geologicznych – grudzień 2021 r.
5. Przygotowywanie materiałów do spotkań informacyjnych przewidzianych do przeprowadzenia w roku 2022.

Aktualizacja do dnia 30.11.2021

1. Wykonywanie opracowań projektowych w ramach STEŚ Etap I – projektowanie wariantów przebiegu tras: autostrady A4 i drogi ekspresowej S5.
2. Opracowywanie analizy i prognozy ruchu – listopad 2021 r.
3. Kontynuacja wykonywania inwentaryzacji przyrodniczej – listopad 2021 r.
4.Wykonywanie opracowań do przeprowadzenia wstępnych badań geologicznych – listopad 2021 r.
5. Przygotowywanie materiałów do spotkań informacyjnych przewidzianych do przeprowadzenia w roku 2022.

Aktualizacja do dnia 31.10.2021

1. Wykonywanie opracowań projektowych w ramach STEŚ Etap I – projektowanie wariantów przebiegu tras: autostrady A4 i drogi ekspresowej S5.
2. Analiza wykonanych pomiarów ruchu – październik 2021 r.
3. Kontynuacja wykonywania inwentaryzacji przyrodniczej – październik 2021 r.
4. Wykonywanie opracowań do przeprowadzenia wstępnych badań geologicznych – październik 2021 r.

Aktualności do dnia 29.09.2021

1. Wykonywanie opracowań projektowych w ramach STEŚ Etap I – projektowanie wariantów przebiegu tras: autostrady A4 i drogi ekspresowej S5.
2. Wykonanie pomiarów ruchu – wrzesień 2021 r.
3. Rozpoczęcie wykonywania inwentaryzacji przyrodniczej – wrzesień 2021 r.
4. Przygotowywanie materiałów do wykonania wstępnych badań geologicznych – wrzesień 2021 r.