Aktualności do dnia 31.12.2023

1. Prace projektowe: analizy i modyfikacja rozwiązań projektowych STEŚ zgodnie z ustaleniami Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) dla autostrady A4 i drogi ekspresowej S5.
2. Przygotowywanie materiałów do decyzji środowiskowych dla autostrady A4 i drogi ekspresowej S5.