Aktualności do dnia 31.03.2023

  1. Posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych – w celu rozpatrzenia opracowania STEŚ Etap I odbyło się:
    • 1 marca 2023 r. – dla zakresu autostrady A4;
    • 2 marca 2023r. – dla zakresu drogi ekspresowej S5.