Aktualności do dnia 28.02.2023

  1. Przekazanie opracowań projektowych wykonanych w ramach STEŚ Etap I dla autostrady A4 i drogi ekspresowej S5 w celu rozpatrzenia na zaplanowanych na marzec 2023r. posiedzeniach Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych – luty 2023 r.