Aktualności do dnia 31.12.2022

  1. Kontynuacja wykonywania opracowań projektowych w ramach STEŚ Etap I – projektowanie wariantów przebiegu tras: autostrady A4 i drogi ekspresowej S5 – grudzień 2022 r.
  2. Uwzględnienie wyników rocznej inwentaryzacji przyrodniczej w opracowaniach środowiskowych – grudzień 2022 r.
  3. Zakończenie wykonywania wstępnych badań geologicznych – grudzień 2022 r.
  4. Podsumowanie spotkań informacyjnych – II tura, przeprowadzonych w listopadzie 2022.