Aktualności do dnia 30.09.2022

  1. Kontynuacja wykonywania opracowań projektowych w ramach STEŚ Etap I – projektowanie wariantów przebiegu tras: autostrady A4 i drogi ekspresowej S5 – wrzesień 2022 r.
  2. Kontynuacja wykonywania inwentaryzacji przyrodniczej – wrzesień 2022 r.
  3. Wykonywanie wstępnych badań geologicznych – wrzesień 2022 r.
  4. Przygotowania do II tury spotkań informacyjnych przewidzianych do przeprowadzenia w listopadzie 2022r.