Aktualności do dnia 31.07.2022

  1. Kontynuacja wykonywania opracowań projektowych w ramach STEŚ Etap I – projektowanie wariantów przebiegu tras: autostrady A4 i drogi ekspresowej S5 – lipiec 2022 r.
  2. Kontynuacja wykonywania inwentaryzacji przyrodniczej – lipiec 2022 r.
  3. Wykonywanie wstępnych badań geologicznych – lipiec 2022 r.