Aktualności do dnia 30.06.2022

  1. Wykonywanie opracowań projektowych w ramach STEŚ Etap I – projektowanie wariantów przebiegu tras: autostrady A4 i drogi ekspresowej S5 – czerwiec 2022 r.
  2. Kontynuacja wykonywania inwentaryzacji przyrodniczej – czerwiec 2022 r.
  3. Wykonywanie wstępnych badań geologicznych – czerwiec 2022 r.