Aktualności do dnia 31.05.2022

  1. Wykonywanie opracowań projektowych w ramach STEŚ Etap I – projektowanie wariantów przebiegu tras: autostrady A4 i drogi ekspresowej S5 – maj 2022 r.
  2. Kontynuacja wykonywania inwentaryzacji przyrodniczej – maj 2022 r.
  3. Wykonywanie wstępnych badań geologicznych – maj 2022 r.
  4. Analiza wniosków ze spotkań informacyjnych pod względem możliwości uwzględnienia otrzymanych informacji i postulatów w projektach tras A4 i S5.