Aktualności do dnia 30.04.2022

  1. Wykonywanie opracowań projektowych w ramach STEŚ Etap I – projektowanie wariantów przebiegu tras: autostrady A4 i drogi ekspresowej S5.
  2. Kontynuacja wykonywania inwentaryzacji przyrodniczej – kwiecień 2022 r.
  3. Wykonywanie wstępnych badań geologicznych – kwiecień 2022 r.
  4. Opracowywanie wniosków ze spotkań informacyjnych i przeprowadzanie analiz możliwości uwzględnienia otrzymanych informacji i postulatów w projektach tras A4 i S5.
  5. Przeprowadzanie dodatkowych spotkań wnioskowanych przez interesariuszy po zakończeniu cyklu spotkań informacyjnych.