Aktualności do dnia 31.03.2022

  1. Wykonywanie opracowań projektowych w ramach STEŚ Etap I – projektowanie wariantów przebiegu tras: autostrady A4 i drogi ekspresowej S5.
  2. Kontynuacja wykonywania inwentaryzacji przyrodniczej – marzec 2022 r.
  3. Wykonanie opracowań do przeprowadzenia wstępnych badań geologicznych.
  4. Analiza wyników spotkań informacyjnych przeprowadzonych w styczniu i lutym 2022 r.