Aktualności do dnia 28.02.2022

  1. Wykonywanie opracowań projektowych w ramach STEŚ Etap I – projektowanie wariantów przebiegu tras: autostrady A4 i drogi ekspresowej S5.
  2. Opracowanie analizy i prognozy ruchu – luty 2022 r.
  3. Kontynuacja wykonywania inwentaryzacji przyrodniczej – luty 2022 r.
  4. Wykonywanie opracowań do przeprowadzenia wstępnych badań geologicznych – luty 2022 r.
  5. Przeprowadzenie spotkań informacyjnych przewidzianych do przeprowadzenia w lutym 2022 r.