Aktualności do dnia 31.01.2022

  1. Wykonywanie opracowań projektowych w ramach STEŚ Etap I – projektowanie wariantów przebiegu tras: autostrady A4 i drogi ekspresowej S5.
  2. Opracowywanie analizy i prognozy ruchu – styczeń 2022 r.
  3. Kontynuacja wykonywania inwentaryzacji przyrodniczej – styczeń 2022 r.
  4. Wykonywanie opracowań do przeprowadzenia wstępnych badań geologicznych – styczeń 2022 r.
  5. Przeprowadzenie spotkań informacyjnych przewidzianych do przeprowadzenia w styczniu 2022 r.