S5 Świdnica – spotkanie informacyjne

SPOTKANIE ZAKOŃCZONE

Wypełniony formularz należy przesłać do dnia 28.02.2022 r. na adres:
Multiconsult Polska Sp. z o.o., Biuro we Wrocławiu, ul. Zelwerowicza 20, 53-676 Wrocław
lub pocztą elektroniczną (w postaci skanu) na adres e-mail: wroclaw@multiconsult.com.pl