A4 Miasto Wrocław – spotkanie informacyjne

SPOTKANIE ZAKOŃCZONE

Wypełniony formularz należy przesłać do dnia 10.03.2022 r. na adres:
IVIA S.A., al. W. Roździeńskiego 91, 40-203 Katowice
lub pocztą elektroniczną (w postaci skanu) na adres e-mail:
a4wroclaw-legnica@ivia.pl