Aktualności do dnia 28.12.2021

  1. Wykonywanie opracowań projektowych w ramach STEŚ Etap I – projektowanie wariantów przebiegu tras: autostrady A4 i drogi ekspresowej S5.
  2. Opracowywanie analizy i prognozy ruchu – grudzień 2021 r.
  3. Kontynuacja wykonywania inwentaryzacji przyrodniczej – grudzień 2021 r.
  4. Wykonywanie opracowań do przeprowadzenia wstępnych badań geologicznych – grudzień 2021 r.
  5. Przygotowywanie materiałów do spotkań informacyjnych przewidzianych do przeprowadzenia w roku 2022.