Aktualności do dnia 31.10.2021

  1. Wykonywanie opracowań projektowych w ramach STEŚ Etap I – projektowanie wariantów przebiegu tras: autostrady A4 i drogi ekspresowej S5.
  2. Analiza wykonanych pomiarów ruchu – październik 2021 r.
  3. Kontynuacja wykonywania inwentaryzacji przyrodniczej – październik 2021 r.
  4. Wykonywanie opracowań do przeprowadzenia wstępnych badań geologicznych – październik 2021 r.