Aktualności do dnia 29.09.2021

  1. Wykonywanie opracowań projektowych w ramach STEŚ Etap I – projektowanie wariantów przebiegu tras: autostrady A4 i drogi ekspresowej S5.
  2. Wykonanie pomiarów ruchu – wrzesień 2021 r.
  3. Rozpoczęcie wykonywania inwentaryzacji przyrodniczej – wrzesień 2021 r.
  4. Przygotowywanie materiałów do wykonania wstępnych badań geologicznych – wrzesień 2021 r.