Podpisanie umowy

21 czerwca 2021 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na: Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej i Programem funkcjonalno-użytkowym wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pod nazwą: „Budowa/rozbudowa autostrady A4 Legnica Południe (z węzłem) – Wrocław Wschód (bez węzła)/węzeł Stary Śleszów (z węzłem) i budowa drogi ekspresowej S5 Sobótka-Bolków” pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oddział we Wrocławiu a konsorcjum firm Multiconsult Polska Sp. z o.o. oraz IVIA S.A.